Základné informácie o systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.

Práca so žiakmi, investícia do budúcnosti


V odbornom vzdelávaní sa v súčasnosti pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Dôležitou súčasťou nášho vzdelávania je práca so žiakmi ako s potenciálom budúcej mladej, perspektívnej a kvalifikovanej sily, ktorej je na trhu práce nedostatok. Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie systémom duálneho vzdelávania priamo v spoločnosti môže zohrať nezastupiteľnú úlohu v zlepšovaní tohto stavu.
Duálny systém umožňuje realizovať až  60% podiel praktického vyučovania priamo v spoločnosti KraussMaffei v Sučanoch a 40% podiel je venovaný teoretickej výučbe v škole. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania je možné len so žiakom, ktorého zákonní zástupcovia (rodičia)  a samotný žiak uzatvoria učebnú zmluvu so spoločnosťou. Tomuto predchádza výberové konanie so žiakom priamo u nás, nakoľko sa jedná o dlhodobú investíciu do samotného žiaka. V priebehu prvého školského roka budú žiaci duálneho vzdelávania realizovať praktickú aj teoretickú časť v priestoroch školy. Od druhého ročníka sa praktická časť presúva priamo k nám a trvá až do maturitnej skúšky.

 

V školskom roku 2017/2018 sme prijali prvých troch žiakov v odbore mechanik – elektrotechnik a troch žiakov v odbore obrábač kovov prostredníctvom Spojenej školy. Týchto žiakov privítame na praktickom vyučovaní u nás v septembri 2018.


Pre školský rok 2018/2019 pokračujeme vo výbere žiakov v odbore mechanik – elektrotechnik tento krát v spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou a v odbore mechanik – mechatronik v spolupráci so Spojenou školou.
Chceme osloviť všetkých rodičov, ktorí zvažujú prihlásiť svoje dieťa na strednú odbornú školu v jednom z príslušných maturitných odborov, aby sa v prípade záujmu o duálne vzdelávanie obrátili priamo na personálne oddelenie našej spoločnosti, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.
Zároveň budeme začiatkom roku 2018 organizovať prehliadku našej výroby, kde môžete prakticky vidieť ako to u nás prebieha.

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 sa bude uskutočňovať v odbore:

 • Mechanik – elektrotechnik (4 – ročný študijný odbor s maturitou), Stredná odborná škola dopravná
 • Mechanik – mechatronik (4 – ročný študijný odbor s maturitou), Spojená škola

Spoločnosť ponúka pre žiakov duálneho vzdelávania:

 • Osobitného inštruktora, ktorý sa venuje žiakom
 • Kontakt s najmodernejšími technológiami v našich priestoroch
 • Získanie odbornej a kvalifikovanej pracovnej skúsenosti už počas strednej školy
 • Odmenu za produktívnu prácu a podnikové štipendium
 • Stravovanie počas praktickej výučby
 • Pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky
 • Poskytnutie pracovného miesta po ukončení štúdia

Prílohy:

Informačný leták pre žiakov mechanik – elektrotechnik
Informačný leták pre žiakov mechanik – mechatronik

Ako postupovať v prípade záujmu?

 1. Vypísať formulár Žiadosť o duálne vzdelávanie, ktoré vidíte zverejnenú na našej stránke alebo prostredníctvom e-mailu katarina.zibekova@kraussmaffei.com. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu: KraussMaffei Technologies, spol. s r.o., Katarína Žibeková, Ulica priemyselná 6, 038 52 Sučany alebo poslať naskenované na uvedený e-mail do 31.3.2018.
  Telefón: 043/3250223
  Prihlášky:
  Ziadost o dualne vzdelavanie_Mechanik elektrotechnik
  Ziadost o dualne vzdelavanie_Mechanik mechatronik
 2. Podanie prihlášky na príslušnú odbornú školu vo vybranom odbore je podmienkou.Kópiu zaslanej prihlášky na strednú školu môžete poslať priamo so žiadosťou alebo dodatočne.

  O prijatí uchádzača do systému duálneho vzdelávanie rozhoduje zamestnávateľ na základe výberového konania a zhodnotenia študijných výsledkov zo ZŠ. Výberové konanie prebieha štandardne v mesiacoch február – apríl a žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom personálneho oddelenia o výberovom procese.

 

Tešíme sa na Vás!

TirážDisclaimer
© 2018 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy